четвъртък, 11 юни 2009 г.

Символика на цветовете

В началото хората използвали само 2 цвята бял и черен, те символизирали съответно небето и земята, светлината и тъмнината, мъжа и жената, щастие и нещастие, доброто и злото, живота и смъртта. С развитие на обществените отношения се появил и трети цвят червения. По късно се появили племената и националностите и това наложило потребността от още цветове.

Такава била системата на инките - кипу.

В писмото връв-възел като познавателен знак са използвани цветовете.


Тук:
бялият цвят - означава мир и сребро,
пурпурният - война,
червения - богатство,
жълтия - злато,
синият - религия.
С помощта на това писмо те научавали за законите и правилата, за ритуалите и церемонии, в зависимост от цвета на връвта и броя на възлите.

При други народи успоредно с писмеността се развиват и цветните символики.

В древен Египет:


жълтия цвят е символ на бога на Слънцето "РА" и на пустинята;
червеният - на силата, златото, насилието;
зеленият на бога Озирис, на плодородието;
небесносиният - на бог Пта и на небето;
кафявия - на живота;
червения - на плодородието,
а статуите на хора - на смъртта.

Древно китайската цветна символика е свързана с петте стихии (дърво, огън, земя, метал, вода), които се намира в асоциативна връзка с всички природни явления:


жълт цвят - Земя, държава, Сатурн, плодовитост, сладко, музикална нота Уши;
зеления цвят - дърво, Изток, дракон, пролет, Юпитер, музикална нота Цзюз, бързина, кисело;
червен цвят - огън, Юг, лято, Марс, Феникс, правосъдие, горещо, повдигане нагоре, музикална нота Шан;
бял цвят - метал, Запад, есен, Венера, нещо остро, нота Гун;
черен цвят - вода, Север, зима, мокро, солено, Меркурий, падане надолу, нота Юий.

Японската знакова и цветна символика е тясно свързана с религията и философията.

Цветната символика дори и днес има силно влияние в Японския театър. Това особено ясно се вижда с грима на актьорите на световноизвестния театър Кобуки.


Червения представя актьора като силен, смел, обладаващ свръх човешка сила;
синия - хладнокръвие, безнравственост;
виолетовият - страх;
черния и кафявия - божественост

Най разпространена в Индия е цветната триада:


( червен-бял-черен), означава основа на живота;
червен - светлина и топлина;
бял - вода;
черен - храна.

Първия цвят в Ислямската символика е белия. Той означава святост и достойнство, символ на траура.


Втория цвят в йерархията е жълтият и се смята за символ на светлината, слънцето, златото.
Третия цвят е червеният, който символизира Слънце, огън, кръв като признак на живот и силни емоции, за разлика от библейската символика, където означава жестокост и греховност.
Небесно синия е един от най популярните цветове. Той се свързва с чиста вода и небе, Служил е за талисман, символ е на спокойствието и благополучието.
Синия е цвят на спокойствието, на нощта и смъртта (използвал се е като знак на траура)

Зеления цвят е главен символ на Мюсюлманския рай.


В него се съединяват небесното и земното начало.
Напълно отрицателно е отношението на Мюсюлманите към сивия и кафявия цвят.
За тях сивия е лицето на злото и подлостта, а кафявия - отвращение, разлагане и гибел

В западно Европейско средновековие всичко е подчинено на идеята за бога.


Белия цвят символизира божественост, святост, вяра, като всичко в бяло се е доближавало до божествения сан.
Червения е цвета на кръвта, но за християнните е цвета на свещената кръв на Христос, пролетта на спасението на човечеството. Второто значение на червеното е свързано с огъня на страшния съд

В Римската империя пурпурния цвят е символ на висшата власт. Той е величествен.


Жълтия цвят е имал положителен смисъл, като символ на златото и слънцето, но в началото на XIIв. придобива смисъл на нещо негативно и в готиката става символ на лъжата, на предателството на Юда.
Черния и белия цвят в християнството са приети за символи на траура

Леонардо да Винчи е въвел своя цветна система:


бяло - светлина;
жълто - земя;
зелено - вода;
синьо - въздух;
червено - огън;
черно - тъмнина, мрак

Нютон създава цветен музикален код:

Червен - до,
оранжев - ре,
жълт - ми,
зелен - фа,
светлосин - сол,
син - ла,
виолетов - си

Хегел е утвърдил символика на емоционално- цветови съответствия на духа


светлото и жълтото е жизненото, бодрото, съзидателното;
тъмното и синьото - кротко, смислено;
червеното - мъжко, царствено;
зеленото - спокойно, неутрално

В хералдическите знаци на цвета се е придавало конкретно символично значение:

златото означава християнски добродетели - вяра, справедливост, милосърдие и смирение.
среброто е символ на чистотата, надежда, невинност, благородство, откровеност, белота.


Червеният цвят - любов, мъжество, смелост;
Ченият цвят - бдителност, мъдрост, постоянство;
синият - целомъдрие, честност, вярност;
зеления - надежда, изобилие, свобода и радост;
пурпурният - благочестие, умереност, господство.

Тук червена ивица означава - кръв, пролята за църквата и господаря;
Синя ивица - небе;
Зелена - зелена трева;
Черна - мрак, печал

Цветната хералдическа символика съществува и днес.


Тя се спазва строго в националните гербове и знамена, като постепенно религиозната трактовка преминава на заден план и се спазва само в религиозните течения, култове и ордени. Сега в международния хералдически език цветната символика има следната интерпретация:

бял цвят - сребро чистота справедливост, Европа, християнство;
жълт цвят - злато, богатство, смелост, Азия, будизъм;
червен цвят - сила, демокрация, революционност, Америка;
зелен цвят - плодородие, разцвет, младост, Австралия, ислям;
светло син цвят - невинност, миролюбие;
виолетов цвят - печал, бедствие;
черен цвят - траур, смърт, Африка

Система с психологическо и емоционално значение са публикували Лотар Терике и Клаус Шьоне.

Според нея:

жълт цвят означава - ревност, завист, веселост
оранжев - радост, топлина, вълнение
червен - страст, борба, възбуда
пурпурен - достойнство, власт, важен, насилствен
виолетов - старост, смирение, тъпост, мрачен
син - вярност, свежест
изумруден - очакване, умора
зелен - надежда, скромност
бял - чистота невинност
черен - мрак, тъма
сив - знатен, неутрален
лилав - сантиментален, раздразнителен
розов - нежен, лек
кафяв - тежък, груб

http://www.napravisam.bg/index.php?id=visuals&sid=37

Няма коментари:

Публикуване на коментар